Ole Martin Nerdal style=

Ole Martin Nerdal

Nestleder
Jørn Arvid Myrheim style=

Jørn Arvid Myrheim

Sekretær
Lasse Jakobsen style=

Lasse Jakobsen

Kasserer
Steinar Kvitnes style=

Steinar Kvitnes

Styremedlem
Morten Urvik style=

Morten Urvik

Kameratstøtte leder
Christer Hauknes style=

Christer Hauknes

Varamedlem
Roar Åsland style=

Roar Åsland

Varamedlem